LIÊN ĐỘI TỔ CHỨC NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NĂM HỌC 2018-2019

LIÊN ĐỘI TỔ CHỨC NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NĂM HỌC 2018-2019
Ngày hội trải nghiệm sáng tạo đã giúp học sinh có điều kiện quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiển, qua đó khuyến khích, động viên các em tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới đáp ứng cho hoạt động học tập, vui chơi, đồng thời nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho tất cả các em học sinh.
         Thực hiện Kế hoạch số 02- KH/HĐĐ của Hội đồng đội huyện Núi Thành ngày 19/10/2018; Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác Đội và  hoạt động NGLL của nhà trường, sáng ngày 26/1/2019 Liên đội đã kết hợp với Ban HĐGDNG tổ chức ngày hội "Trải nghiệm sáng tạo" năm học 2018-2109 cho toàn thể các em học sinh. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng Ban tổ chức đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Tổ chức hoạt động trải nghiệm văn nghệ, múa hát tập thể, hoạt động Thi khám phá giới thiệu vườn thuốc nam, thi các trò chơi dân gian, hoạt động tặng quà tết cho các em học sinh nghèo, khó khăn nhân dịp Tết Nuyên Đán Kỷ Hợi 2019. Qua Ngày hội đã giúp các em học sinh có điều kiện được trải nghiệm những hoạt động thực tiển, từ đó khuyến khích, động viên  các em tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới đáp ứng cho hoạt động học tập, vui chơi, đồng thời nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho tất cả các em học sinh.

Tác giả bài viết: Thanh canh-TPT đội

Nguồn tin: Liên đôi