DỰ KIẾN LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/05/2018 10:05 - Người đăng bài viết: quantrilthg
DỰ KIẾN LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

DỰ KIẾN LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

DỰ KIẾN LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 (CBGVNV THEO DÕI THỰC HIỆN, NẾU CÓ ĐIỀU CHỈNH , HT THÔNG BÁO SAU)
TUẦN 35 A+35 B (Thời gian từ ngày 14 tháng 5 năm 2018 đến ngày 31 tháng 5 năm 2018) 
THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỘ PHẬN THỰC HIỆN Ghi chú
Thứ 2
14/5/2018
Sáng - Kiêm tra KHII Toán +T.Việt  lớp 1+ 3+ 5 ( theo lịch thi ) Khối 2,4 nghỉ
 
- Hợp đồng in giấy khen và chứng nhận HTCTTH
- HS nghỉ bán trú (GV CN thông báo cho HS thực hiện)
- GV coi thi +HS +GS thi: GV THCS Trần Cao Vân
- Tổ VP.
- GVCN 
 
Chiều - HS Lớp 2,4 học bình thường 
- Làm giấy mời họp phụ huynh TK năm học cho GVCN các lớp vào ngày CN 20/5.
- Chấm bài Kiểm tra KHII Toán +T.Việt  lớp 1+ 3+ 5 ( theo lịch) Khối 1+ 3+ 5  nghỉ
- Nhập điểm + Thư ký
- GV+HS
- Cô Mai
- GV được phân công
- Cô Hồng+ Cô Mai
 
Thứ 3
15/ 5/2018
 
Sáng - Kiêm tra KHII Toán +T.Việt  lớp 3+4  (theo lịch)
- HS nghỉ bán trú (GV CN thông báo cho HS thực hiện)
- GV coi thi +HS
- GVCN
 
Chiều - HS lớp 1,3,5 Học bình thường
- Chấm bài Kiểm tra KHII Toán +T.Việt  lớp 3 ( theo lịch) HS lớp 2,4 nghỉ
- GVNV làm phiếu tự đánh giá  Theo QĐ14;  QĐ 56 phiếu VC (cả 2 nội dung mỗi cá nhân làm 2 bản) theo mẫu đã Mail cho TTCM.
- Hạn chót gửi giấy mời  ban TT P.huynh họp chuẩn bị bế giảng.
- GV+HS
- Theo lịch phân công .
- CBGVNV
 
- Cô Mai
 
Thứ 4
16/ 5/2018
 
Sáng - Kiểm tra HKII  Khoa +Sử + Địa lớp 4 +5 ( theo lịch)
- GVCN các lớp gửi giấy mời họp phụ huynh tổng kết năm học (ngày 20/5)
- HS Lớp 4,5 nghỉ bán trú (GV CN thông báo cho HS thực hiện)
- HS+GV
- HS+GV
 - GVCN.
 
Chiều - HBT Hoàn thành chương trình năm học.
- Chấm kiểm tra HKII  Khoa +Sử + Địa lớp 4 +5 ( theo lịch) HS Lớp 4,5 nghỉ nghỉ
- GV+HS
- GV chấm thi theo lịch
 
Thứ 5
17/ 5/2018
 
Sáng - Học bình thường. GV Hoàn thành chương trình năm học.
- TTCM gửi báo cáo thống kê về BGH.
- Hạn chót GVCN gửi giấy mời họp phụ huynh TK năm học cho HS vào ngày CN 20/5.
- Họp ban phần thưởng,dự trù kinh phí  phát thưởng, kinh phí liên hoan cuối năm
- HS+GV
- TTCMà PHT.
- GVCNàHS
- Ban phần thưởng
 
Chiều - Học bình thường. GV Hoàn thành chương trình năm học.
- 14 h00 Họp Ban T.trực hội cha mẹ chuẩn bị tổng kết phụ huynh và bế giảng năm học.
- GV+HS
- BGH + BTT hội cha mẹ
 
Thứ 6
18/ 5/2018
Sáng  - Học bình thường. GV Hoàn thành chương trình năm học.
- GVCN gửi DS HS k. thưởng, DS học sinh HTCTTH và HS HT CT lớp học về PHT
- Bàn giao CL lớp dưới lên lớp trên theo tổ CM (có biên bản bàn giao từng lớp  và 2 giáo viên ký  giao – nhận theo kế hoạch phân công của nhà trường)  
- Kiểm tra Sổ CN, sổ Tổng hợp
- Thi Cầu lông tiểu học
- GV+HS.
- GVCNàPHT
- Theo kế hoạch của BGH.
 
- BGH
- Thầy Anh+HS
 
Chiều - Họp hội đồng xét HTCT tiểu học ( TP: BGH + GVCN lớp 5 +  ĐDT.Tra) .
- Hoàn thành In tên giấy khen  .
- GVCN nhận chương trình và nội dung họp tổng kết phụ huynh sáng ngày 20/5 tại VT
- Như bên
- Tổ VP
- GVCNà Cô Mai.
 
Thứ 7
19/ 5/2018
Sáng  - Tổng kết tổ CM; Xét thi đua HKII và danh hiệu thi đua ở tổ  CM. Xét lớp tiên tiến của tổ. Nộp HS xét thi đua lên HĐTĐ. Các tổ chấm BDTX, nộp báo cáo và bài thu hoạch cá nhân. BB và bảng điểm về  PHT.
 - Tổ CM và VP tổ chức cho GV, NV đánh giá GV trong tổ Theo QĐ14; GV,NV Theo QĐ 56 phiếu VC  và nộp về cho tổ trưởng đánh giá ký, TTCM nộp về cho HT đánh giá           (Mỗi GVNV: 2 bản + trích BB đánh giá ở tổ).  
- Các tổ CM
 
 
- GVNVàTTCMàHT
 
Chiều - Họp Hội đồng TĐ xét TĐ HKII, DHTĐ LĐTT, CSTĐ  và xét k.thưởng học sinh và các lớp TT(TP: BGH+CTCĐ+ĐTN+BTTra+TTCM +TTVP+TPT +TKHĐ)  (13h30). - Thành phần như bên  
CN
20/ 5/2018
Sáng                         Họp phụ huynh – Tổng kết năm học 2017-2018
-Từ 7h30 -9h30:  Họp phụ huynh Tổng kết năm học theo các lớp (GVCN thay mặt nhà trường báo cáo TK năm học của nhà trường và kết quả rèn luyện học tập của HS. GVCN lập danh sách phụ huynh tự nguyện đăng ký may đồng phục cho năm học tới).
-Từ 9h30 -11h 00 : Tổng kết phụ huynh lớp bán trú (Thành phần: Phụ huynh có em học lớp bán trú, BGH + GVCN lớp bán trú và bộ phận tài vụ) .GVCN thông báo sau buổi TK của lớp mời phụ huynh có HS ở bán trú về nhà ăn bán trú  họp.
 
- BGH+GVCN+ Tổ VP
 
 
- TP như bên.
 
Thứ 2
21/ 5/2018
Sáng - Học bình thường . GV hoàn thành CT năm học.
- GV đề nghị danh hiệu CSTĐ làm HSTĐ cá nhân. Hồ sơ CSTĐ CS (bảng thành tích + giấy LĐTT 2 năm liền tục hoặc 1năm CSTĐCS liền kề + GĐVH năm 2017 (theo mẫu quy định của PGD)
- GV trả SGV, tham khảo, TBĐDDH cho CBTV (từ ngày 21-24 tháng 5)
- HS+GVCN
- HS+GV +BGH+TPT
- GV có DHTĐCS
 
- CBGVàTV
 
Chiều - Học bình thường.
- Họp  Tổng kết tổ công đoàn và xét danh hiệu thi đua công đoàn , sơ kết các cuộc vận động . Nộp HS xét thi đua lên HĐTĐ Công đoàn.
- Thành phần như bên
- Tổ CĐ
 
 
Thứ 3
22/ 5/2018
Sáng - HS bọc bình thường . Các lớp tổng kết lớp GVCN nhắc nhở học sinh tham gia lễ bế giảng năm học 2017-2018 vào sáng  ngày 31/5/2018. GVCN Lớp 4&5 nhắc HS lao động vệ sinh sáng 30/5.
- Họp BCHCĐ mở rộng xét thi đua CĐ năm học 2017-2018(BCHCĐ +TTCĐ+ HT+Đại diện Ban T. TraND)
- Xét thi đua công tác Đội  (TP : TPT +TTCM + Mời ĐDBGH + ĐTN)
- HS+GV
 
 
- BCHCĐ mở rộng
 
- Thành phần như bên
 
Chiều - HS học bình thường GV hoàn thành CT năm học.
- Hạn chót gửi giấy mời ĐB và ban TT P.huynh dự lễ bế giảng năm học.
- Kiểm tra chéo  hoc bạ từ lớp 1 đến lớp 5
- Họp Tổng kết lớp bán trú (16 h20)
- GV+HS
- Cô Mai
- GVCN
- BGH+VP+GV bán trú
Thứ 4
23/ 5/2018
Sáng - HS nghỉ. Tổng kết  hội đồng, QCDC, QCPH, thi đua trong HĐGD, Tổng kết công tác thanh tra nhân dân  năm học 2017-2018. Lấy phiếu tín nhiệm CSTĐCS, phân công nhiệm vụ bế giảng năm học, phân công trực hè. Đánh giá HT và PHT 
- GVCN+GVBM nộp hồ sơ cá nhân và học bạ của lớp  về Cô Mai .
 
- Tất cả CBGVNV+HS toàn trường. + ĐB mời.
- GVCN+BM--->Cô Mai
 
Chiều - HS nghỉ. GV có danh hiệu CSTĐCS nộp hồ sơ thi đua về HT để kiểm tra và ký.
(Hồ sơ CSTĐ CS (bảng thành tích + giấy LĐTT 2 năm liền tục hoặc 1năm CSTĐCS liền kề + GĐVH năm 2017 về HT).
- BGH và TTCM tổ chức kiểm tra học bạ từ lớp 1-5
- CSTĐCS
 
 
- BGH và TTCM
 
Thứ 5
24/ 5/2018
Sáng - Tổng kết công tác công đoàn năm học 2017-2018 và TK các ban vận động
- Kiểm tra lại file BC EMIS, TKê cuối HKII, Báo cáo TK năm học trước khi BC qua kênh điều hành, Hồ sơ thi đua CSTĐ cá nhân và bảng dấu đỏ về PGDĐT.
- ĐVCĐ+UBKTCĐ
 
- BGH+Cô Mai
 
Chiều - Hạn chót nộp file BC EMIS, TKê cuối HKII, Báo cáo TK năm học qua kênh điều hành , Hồ sơ thi đua CSTĐ cá nhân và bảng dấu đỏ về PGDĐT. - Cô Mai +BGH  
Thứ 6
25/ 5/2018
Sáng
 
- Hạn chót Kiểm tra và ký giấy khen, giấy Hoàn thành CTTH.
- Ký giấy khen và Giấy công nhận hoàn thành chương trình HS lớp 5
- VT
- HT
 
Chiều - Kiểm tra lại giấy khen và Giấy công nhận hoàn thành chương trình HS lớp 5 - Cô Mai  
Thứ 7
26/ 5/2018
Sáng - Kiểm tra điều kiện Tổ chức sinh hoạt cho con CBCCVC nhân ngày QTTN 1.6 - BCHCĐ  
CN
27/ 5/2018
Cả ngày Tổ chức sinh hoạt cho con CBCCVC nhân ngày QTTN 1.6 - BGH+BCHCĐ+CBCCVC  
Thứ 2
28/5/2018
Sáng - GVCN và GV bộ môn bàn giao tất cả hồ sơ sổ sách của năm học về Văn thư - GVà VT  
Chiều - Kiểm tra tài chính từ tháng 1-5 năm 2018 (Cô Hiền +Cô Mai chuẩn bị hồ sơ). - Tổ TV+ Ban Thanh tra ND  
Thứ 3
29/5/2018
Sáng - Niêm phong phòng học và các phòng khác. - BGH+Tổ VP  
Chiều - Họp Chi Bộ thường kỳ tháng 5/2018 (7h30). - Đảng viên  
Thứ 4
30/5/2018
Sáng - Chuẩn bị và kiểrm tra mọi điều kiện để lễ bế giảng năm học
- Làm phần thưởng và kiểm tra lại các loại phần thưởng .   
-  BGH+VP
- PHT+ GVCN+Tổ VP
 
Chiều - Làm rạp che nắng lễ Bế giảng (Bên B)
- Trang trí  lễ bế giảng năm học và ra trường cho HS lớp 5.
- Lao động vệ sinh sân trường và cổng trường chuẩn bị lễ bế giảng (học sinh lớp 4&5).
- Anh Tâm Hợp đồng
- Ban trang trí
- GVCN lớp 4&5
 
Thứ 5
31 /5 /2018
Sáng  TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018.
-Từ 6 h 00 - 6h30: GV chuyên chuyển phần thưởng ra lễ đài.
-Từ 6 h30 - 9 h00: Lễ ra trường HS lớp 5 và bế giảng năm học 2017-2018
-Từ 10 h00-11h00:  Liên hoan cuối năm tại trường.  
- CBGVNV và HS có mặt lúc 6 h00
- HS+ CBGVNV+Đại biểu
 
Chiều - Niêm phong các phòng làm việc và hội trường - Tổ Văn phòng  
                  Nơi nhận:   - CBGV-NV ( để thực hiện).                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
         - Công đoàn (để phối hợp thực hiện)
         - Lưu VP.                                                                                                                     
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Trường

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Nhìn lại một chặn đường.Năm 2000, ngôi trường mang tên Lê Thị Hồng Gấm ra đời trên mảnh đất Tam Hiệp - một mảnh đất chỉ có cát trắng cùng với nghèo nàn. Và cũng giống như mảnh đất khốn khó kia, ngày đầu tách ra từ Trường TH Tam Hiệp, Trường chẳng khác nào một cô dâu...

https://gamebai.me https://nhacai247.info