Tên / Số / ký hiệu : So ket quy che dan chu trong nha truong
Về việc / trích yếu

Báo cáo

Ngày ban hành 04/07/2012
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt nguyen duc thien
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở GD & ĐT Quảng Nam
Xem : 3833 Tải về
Nội dung chi tiết
   PGD&ĐT NÚI THÀNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG GẤM                        Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 02/BCQCDC                                       Tam Hiệp, ngày 09 tháng 9 năm 2010 

BÁO CÁO  SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

 Thực hiện phương châm “Xã hội hoá giáo dục,dân chủ hoá nhà trường” do công đoàn ngành phát động, năm học 2009 - 2010, trường TH Lê Thị Hồng Gấm đã thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như sau:
 
1.Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch:
Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, nhà trường họp liên tịch, giao ban các bộ phận, tổ CM xây dựng kế hoạch của đơn vị mình theo chỉ tiêu được giao và theo thực tế của đơn vị. Kế hoạch được công khai bàn bạc, góp ý bổ sung và tổ chức thực hiện.
Kế hoạch tuần, tháng, học kì, năm học được công khai cụ thể trong HĐSP. Cuối tháng, cuối kì, cuối năm học, nhà trường chỉ đạo sơ kết, tổng kết kế hoạch đề ra, đánh giá mặt làm được, chưa làm được, rút kinh nghiệm và nêu lên biện pháp khắc phục trong thời gian đến.
 
2.Công khai về công tác tổ chức, phân công trách nhiệm:
          - Ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm từng thành viên.Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, các thành viên phải xây dựng kế hoạch và thực hiện chu đáo. Định kì hằng tháng, cuối mỗi học kì, cuối năm học nhà trường tổ chức nhận xét, góp ý công việc của từng thành viên được phân công. Từ đó, đánh giá xếp loại thi đua cho từng cá nhân, tập thể một cách công khai, dân chủ;
          - Phân công lao động có sự tham gia của BCHCĐ, dưới sự lãnh đạo của Đảng trên cơ sở vì cái chung, vì tập thể và đặt lợi ích của HS, vì sự tiến bộ của các em là trên hết;
          - Công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ dự nguồn được bình chọn một cách công khai, dân chủ và đúng quy trình.  
 
3.Công khai về tài chính, về chế độ chính sách :
Trong năm học qua, nhà trường đã thực hiện quy chế  dân chủ khi công khai chế độ chính sách theo quy trình:
- Họp liên tịch phổ biến chế độ chính sách, bàn phương thức tổ chức thực hiện.
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có sự tham gia của đại diện các tổ chuyên môn, BCHCĐ, TTND và thông qua HĐSP để biết và cùng thực hiện.
- Phân công các bộ phận có trách nhiệm thực hiện chế độ đúng nguyên tắc tài chính, đúng quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo quyền lợi cho NG - LĐ. VD:
+Sắp xếp TKB và phân công dạy thay các chức danh kiêm nhiệm để các CBGV có chức danh kiêm nhiệm có thời gian nghỉ hợp lý, góp phần làm tốt công tác kiêm nhiệm, hoàn thành kế hoạch nhà trường.
          +Chi trả tiền dạy ngày đúng 80% cho GV trực tiếp giảng dạy, 15% QL phí, 5% tu bổ cơ sở vật chất nhà trường.
          + Công khai về xét nâng lương trước thời hạn cho CBGV là CSTĐ
+ Cùng nhau giám sát việc thực hiện của từng bộ phận có liên quan, đề xuất với Hiệu trưởng khi thấy vấn đền không bình thường để cùng giải quyết thấu đáo những vấn đề thuộc về quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho NG – LĐ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho BGH thực hiện có hiệu quả công tác quản lí trường học.
 
4.Công khai dân chủ về công tác thi đua:
          - Bản điểm thi đua có sự tham gia của tất cả thành viên trong HĐSP, xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Luật pháp của Nhà nước, NQ của ngành;
- Qua HNCBCC đầu năm học, công đoàn vận động GV đăng kí các danh hiệu thi đua theo tình hình thực tế của nhà trường;
- CBCC đăng kí thi đua phải phấn đấu thực hiện công tác để đạt được chỉ tiêu đã đăng kí;
- Tổ CM, BCHCĐ tạo điều kiện giúp đỡ để người đăng kí hoàn thành nhiệm vụ thi đua;
- Tổ CM và tổ CĐ bình chọn thi đua dựa trên tiêu chí đã xây dựng và mức độ hoàn thành để đánh giá xếp loại thi đua không phân biệt là CB, GV hay NV.
 
*Đánh giá chung:
Qua thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, đa số NG - LĐ của trường đồng tình, thống nhất chỉ đạo của trường, góp phần tạo điều kiện nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, kích thích được nhiều NG - LĐ có niềm tin vào kế hoạch chỉ đạo, luôn phấn đấu hoàn thành tốt công tác nhà trường giao. Đa số NG - LĐ có tinh thần trách nhiệm với công việc được phân công, có ý thức tổ chức kỉ luật. Do đó, 100% NG - LĐ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
 
 
*Bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn:
        Kinh nghiệm cho thấy :
- Nơi nào tổ chức thực hiện tốt việc công khai hoá các kế hoạch, các chế độ thì nơi đó phong trào mạnh;
- Ở đâu thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho NG – LĐ, ở đó sẽ tạo động lực tốt cho NG - LĐ thi đua công tác tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhà trường;
- Dân chủ phải đi đôi với kỉ cương và công bằng xã hội; dân chủ phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nếu không sẽ dễ dẫn đến bè phái làm ảnh hưởng đến khối đoàn kết nội bộ và hiệu quả không cao.
- Việc đề ra các chỉ tiêu phải dựa trên thực tế tại cơ sở và thực lực của đội ngũ, đúng pháp luật thì tính khả thi mới cao.
- Khi giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thì việc đánh giá mới đúng và có tác dụng tích cực đối với tất cả các thành viên trong đơn vị.
 
                                                                              Hiệu trưởng
 
 
 
 
                                                                        Lương Thị Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giới thiệu về Trường

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Nhìn lại một chặn đường.Năm 2000, ngôi trường mang tên Lê Thị Hồng Gấm ra đời trên mảnh đất Tam Hiệp - một mảnh đất chỉ có cát trắng cùng với nghèo nàn. Và cũng giống như mảnh đất khốn khó kia, ngày đầu tách ra từ Trường TH Tam Hiệp, Trường chẳng khác nào một cô dâu...

https://gamebai.me https://nhacai247.info