Tên / Số / ký hiệu : Báo cáo thành tích đảng viên năm 2010
Về việc / trích yếu

Báo cáo thành tích đảng viên năm 2010

Ngày ban hành 04/07/2012
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt nguyenducthien
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 30850 Tải về
Nội dung chi tiết
       ĐẢNG BỘ XÃ TAM HIỆP                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH LÊ THỊ HỒNG GẤM
 Tam Hiệp, ngày 18 tháng 11 năm 2010

                          BẢNG BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Về kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010
  Họ và tên              :   Lương Thị Y               
Chức vụ công tác :  Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường TH Lê Thị Hồng Gấm
          Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ Trường TH Lê Thị Hồng Gấm
 
TÓM TẮT THÀNH TÍCH
          Căn cứ nội dung trong hướng dẫn 20-HD/BTCTW ngày 10/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương và qua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tôi xin được báo cáo những việc đã làm được trong quá trình thực hiên nhiệm vụ được Chi bộ phân công và đánh giá về bản thân tôi trong năm 2010 như sau:
 
I. Về tư tưởng chính trị :
          - Kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức Cách mạng. Chấp hành tốt các qui định của người đảng viên, tham gia học tập Nghị quyết, họp hội, sinh hoạt đầy đủ theo qui chế của Chi bộ và Đảng bộ;
          - Gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, nội qui, qui chế của cơ quan, Nghị quyết của Ngành;
         
II. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống :
          - Gương mẫu trong lối sống. Trung thực trong cách nghĩ cách làm. Luôn quan tâm đến lợi ích của tập thể, của nhà trường trên tinh thần chính đáng và hợp pháp;
          - Sẵn sàng đấu tranh với những suy nghĩ, những biểu hiện sai trái trong tập thể để xây dựng cơ quan có đời sống văn hoá tốt; phát huy kịp thời những cá nhân tích cực, những việc làm tốt của từng CBGVNV cũng như của HS để nhân rộng điển hình;
          - Sống chân tình và gần gũi với đồng nghiệp, với nhân dân; luôn chú ý lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của nhân dân để hoàn thiện mình, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp cùng tiến bộ trong công tác cũng như sinh hoạt;
          - Phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên.
 
III. Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao :
- Gương mẫu thực hiện tự học tự rèn về mọi mặt để nâng cao trình độ và thực hiện nhiệm vụ được giao một cách có hiệu quả;
- Thực hiện chức trách đúng theo Điều lệ trường tiểu học;
          - Gương mẫu tham gia đóng góp các quỹ hỗ trợ xã hội do Nhà nước, địa phương và cơ quan phát động bằng tấm lòng và tự nguyện; tuyên truyền, vận động để mọi thành viên trong cơ quan cùng tham gia đầy đủ;
          - Đạt CSTĐ cấp cơ sở.
 
IV. Về tổ chức kỷ luật :
          - Tự giác chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, phục tùng sự lãnh đạo và sự phân công điều động của tổ chức;
          - Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ;
          - Dân chủ, hoà thuận, tích cực tham gia xây dựng thôn, xã, cơ quan văn hoá và gia đình gia đình văn hoá;
          - Thực hiện sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ.
 
V. Về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh :
          Gương mẫu, tự giác học tập và làm theo tấm gương “Cần, kiệm, liêm ,chính – Chí công, vô tư” của Bác để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ được giao. Có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận tài vụ của nhà trường tham mưu với lãnh đạo cấp trên sử dụng nguồn kinh phí của nhà trường một cách hiệu quả với tinh thần hết sức tiết kiệm, chi tiêu đúng mục đích; thực hiện tốt chủ trương công khai hoá mọi kế hoạch của nhà trường từ kế hoạch nhân sự, kế hoạch phát triển đến kế hoạch tài chính để mọi thành viên trong cơ quan cùng biết, bàn, tham gia và giám sát lẫn nhau nhằm ngăn ngừa mọi tiêu cực có thể xảy ra.
          Tổ chức cho các đoàn thể trong nhà trường kiểm điểm lẫn nhau, sau kiểm điểm tổ chức đăng kí điểm yếu về thực hiện Cuộc vận động cần tập trung để giúp nhau cùng rèn luyện đã làm đội ngũ chuyển biến đáng kể.
 
VI. Thực hiện mối quan hệ với cấp uỷ nơi cư trú :
          - Luôn giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú đúng quy định 76 của Bộ Chính trị.
- Gương mẫu tham gia tích cực các hoạt động của địa phương, thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hoá nơi chung sống.
 
VII. Các hình thức đã được khen thưởng trong năm 2010:
- Qua tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động, được tập thể bình chọn là đảng viên xuất sắc đề nghị cấp trên khen thưởng;
- Giấy khen của UBND xã về Gia đình văn hóa tiêu biểu;
          - Giấy khen của UBND huyện về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009 - 2010;
- Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn trường học năm học 2009 -2010;
- Giấy khen của UBND huyện vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PCGDTH trong 10 năm từ 2001 đến 2010.
 
                                                                           Người báo cáo
 
 
 
 
                                                                         Lương Thị Y
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
                                                         
 
 
 
                                                                  
 

Giới thiệu về Trường

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Nhìn lại một chặn đường.Năm 2000, ngôi trường mang tên Lê Thị Hồng Gấm ra đời trên mảnh đất Tam Hiệp - một mảnh đất chỉ có cát trắng cùng với nghèo nàn. Và cũng giống như mảnh đất khốn khó kia, ngày đầu tách ra từ Trường TH Tam Hiệp, Trường chẳng khác nào một cô dâu...

https://gamebai.me https://nhacai247.info