DANH SÁCH CB - GV TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Thị Ngô 01/01/1964 0985310716
2 Đỗ Thị Mười 15/4/1981 0974800908
3 Nguyễn Thị Kim Luyến 30/11/1977 01694550091 Chủ tịch Công đoàn
4 Lâm Dương Quý Châu 26/02/1980 01694553123
5 Bùi Thị Nghĩa 29/10/1981 10647179327
6 Huỳnh Thị Hương 20/10/1964 0985534099
7 Nguyễn Thị Phong 20/01/1988 0944734139
8 Trần Thị Thúy Lan 18/6/1987 0905339661
9 Mai Thị Phụng 06/10/1969 01652662449
10 Nguyễn Thị Dung 22/6/1980 01669101001
11 Bùi Thị Thu Ba 02/01/1958 0975071728
12 Huỳnh Phan Thị Kim Thuật 15/6/1977 01647910040 Trưởng ban TTND
13 Đặng Bá Công 10/7/1982 01288631417
14 Đặng Thị Phi Nga 10/01/1972 01698183426 Tổ trưởng CM
15 Nguyễn Văn Hùng 20/5/1989 0942563397
16 Võ Thị Hậu 02/01/1977 0982565364
17 Nguyễn Đức Thiện 10/02/1988 0905570010
18 Trần Hữu Anh 03/8/1987 0905446862
19 Lê văn Tri 20/8/1981 0988200747
20 Trần Thị Thanh Cảnh 01/01/1983 0937019236

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 26 cán bộ (giáo viên) thuộc 4 phòng - ban (trường)
 

Giới thiệu về Trường

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Nhìn lại một chặn đường.Năm 2000, ngôi trường mang tên Lê Thị Hồng Gấm ra đời trên mảnh đất Tam Hiệp - một mảnh đất chỉ có cát trắng cùng với nghèo nàn. Và cũng giống như mảnh đất khốn khó kia, ngày đầu tách ra từ Trường TH Tam Hiệp, Trường chẳng khác nào một cô dâu...